Optioner

Henning Hammar

Optioner är ett sätt att hedga sin portfölj. Fördelen med detta är att man får uppsidan men undviker nedsidan. Man kan säga att man köper sig en försäkring till portföljen. För att få till en hedge mot index köper man ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.