Översikt

Henning Hammar

Översikten ger en bra bild över hur bolaget utvecklats genom åren med de specifika siffrorna. Som syns nedan har H&M mer än dubblat sin omsättning senaste 10 åren, medan vinsten inte ökat i samma takt. Det har lett till lägre ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.