Skuldsättning

Henning Hammar

Sista fliken är skuldsättning och ger en sammanfattande bild över bolagets skuldsättning, se nedan. Bolag som är för högt skuldsatta kan vara mer riskfyllda än de med låga skulder, då betalning av räntor och skulder kommer före aktieägarnas intressen. Soliditet ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.