Summering

Henning Hammar

Trend kan mätas på flera olika sätt och här har vi gått igenom tre olika sätt att mäta trenden, dels via glidande medelvärden, dels via absolut momentum och dels via relativ momentum. Utöver dessa mått finns det andra varianter, så ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.