Vad är DCF?

Henning Hammar

Förkortningen DCF står för Discounted Cash Flows och är på svenska diskonterade kassaflöden. Det är helt enkelt all den intjäning som bolaget kommer att få i all framtid diskonterat tills idag. Med diskonterat innebär det att man räknar om nuvärdet ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.