Vad är diversifiering?

Henning Hammar

Att diversifiera innebär att man sprider ut sitt sparande över flera olika tillgångar. Helst ska tillgångarna inte vara alltför korrelerade med varandra. I Sverige är ungefär hälften av våra förmögenheter i fastigheter och bostäder, medan andra hälften är i finansiella ... Read More

Du har inte tillgång till denna sida. Bli medlem på Börslabbet, uppgradera medlemskap eller logga in för att se sidan.