Uppdatering av Börslabbets studie med månadsdata

Henning HammarAllmänt2 Comments

Det är nu lite mer än ett halvår sedan jag släppte Börslabbets studie i samband med lanseringen av Börslabbet. Denna studie ligger till grund för de strategier som finns här på Börslabbet och har nu lästs av tusentals besökare. Det är kul att budskapet med systematiska aktiestrategier har nått ut till så många och nu efter ett halvår är det dags för en uppdatering.

Under jul och nyår har jag programmerat om det Börslabbets backtestingprogram så att det inkluderar månadsdata. Detta för att i mer detalj se hur utvecklingen i strategierna har varit under testperioden. Därmed går det att enkelt se om man bör göra månadsvis, kvartalsvis eller årsvis ombalansering, se den relativa utvecklingen mot Stockholmsbörsen och analysera de maximala nedgångarna. En del är nu inkluderat i Börslabbets studie och en del kommer att komma ut på Börslabbets blogg under kommande månader.

Det uppdaterade testet gjordes på Stockholmsbörsen med bolag över 500 miljoner och en kvartalsvis ombalansering efter säsongsmönster. Detta innebär att portföljen balanseras om i slutet av februari, maj, augusti och november. All underliggande fundamental data är från föregående årsredovisning då det inte finns kvartalsrapporter i databasen för hela perioden. Först testades topp 20 aktier vilket för Börslabbets strategier gav en avkastning på i snitt 23,2 % per år. Därefter topp 10 aktier som gav en avkastning på i snitt 27,7 % per år.

Nedan visas utvecklingen för de olika strategierna efter topp 10 aktier i varje portfölj:

(Utveckling utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

(Utveckling utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

(Utveckling utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.)

Som syns i detta test var det sammansatt momentum som gav klart bäst resultat. Mer tester på olika momentumstrategier kommer under våren där olika varianter på hur man kan sätta ihop en momentum-portfölj kommer att testas. Skulle man koncentrera portföljen ytterligare till topp 5 som i Börslabbets kvartalsportfölj ger det en ännu högre avkastning på hela 31,2 %. Studien kan läsas i sin helhet här.

Det är kul att se att den mer frekventa uppdateringen och mer koncentrerade portföljerna gav klart bättre avkastning än tidigare test. Nu är inte detta test justerat för kostnader i form av courtage och spread men ger en fingervisning över utvecklingen för strategierna. Som också syns varierar utvecklingen för strategierna och visar på att det är bra att ha flera. Också bra att notera att ingen strategi kom undan den stora nedgång som skedde under finanskrisen även om de gick något bättre. Det visar att för att undvika stora förluster i portföljen gäller det att arbeta med diversifiering och trendföljning.

Framöver kommer mer tester här på Börslabbets blogg. Bland annat är det många som undrar vad optimal balanseringsfrekvens, hur många aktier man bör ha i portföljen och olika sätt hur man kan bygga upp sin portfölj. Kan nämna preliminärt att det skiljer inte avsevärt mellan kvartal- och årsbalansering i de trendande strategierna men markant för sammansat momentum och att som ovan noterat är det högre avkastning i de mer koncentrerade portföljerna. Mer info i kommande inlägg!

2 Comments on “Uppdatering av Börslabbets studie med månadsdata”

  1. Bra experiment! Det skulle vara kul att se ett test med sammansatt momentum topp 5 i en dual momentum strategi. Kanske man kan undvika nedgangar som 2008. Samtidigt missar man den initiala uppgangen efter en viss nedgang.

  2. Tack för en utmärkt tjänst/blogg!

    Skulle vara väldigt intressant om du har möjlighet att titta även på längre innehavsperioder, kanske ffa för sammansatt värde, såsom 2-5 år. Läste på annan plats att det ev skulle kunna ge bättre avkastning och som bonus minskade omsättningskostnader.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *