Börslabbets kvartalsportfölj

Henning HammarBörslabbetportföljen2 Comments

Denna månad lanseras Börslabbets kvartalsportfölj här på Börslabbet! Denna portfölj kommer att investera kvartalsvis i Börslabbets strategier. Den har skapats för att visa att man med enkelhet kan investera i kvantitativa strategier med regelbunden uppdatering.

Portföljen startades då flera av Börslabbets medlemmar har efterfrågat olika sätt att investera på i Börslabbets strategier och vill uppdatera portföljen oftare än årsvis. Dessutom kan man med denna portfölj enkelt investera hur mycket man vill på en gång samt justera sitt investerade belopp var tredje månad.

Portföljens utformning

Portföljen kommer att investera i fyra av Börslabbets strategier: Trendande värde, Trendande kvalitet, Trendande utdelning och sammansatt momentum (läs mer om strategierna och deras avkastningen i Börslabbets studie). Topp 5 aktier kommer köpas i varje strategi var tredje månad. Detta görs i samband med att alla rapporter kommit ut, alltså i början av december, mars, juni och september. Detta sammanfaller också med säsongseffekten i momentum och är därför extra gynnsamt med kvartalsvis uppdatering.

Totalt kommer det att vara 20 positioner i portföljen, men då det kan ske ett visst överlapp mellan strategier kan upp till 20 % vara i en enskild position. I inlägget ”Hur många aktier ska man ha i sin portfölj?” (premium) visas att ungefär 5-15 aktier ger likvärdig avkastning för de olika strategierna på nära 23 % per år (minus kostnader för handel). Den som vill vara mer diversifierad kan enkelt köpa 10-15 aktier i varje strategi.

Anledningen till den kvartalsvisa uppdateringen är att utnyttja momentumeffekten i strategierna. Denna är mer kortvarig och bör uppdateras regelbundet. Då månadsvisa uppdateringar skulle medföra höga kostnader och årsvisa uppdateringar vara för sällan är kvartalsvisa uppdateringar ett lagom intervall.

Utveckling sedan 1:a juni

Börslabbet har publicerat månadens aktier sedan starten i juni i år och vi kan därmed se hur en hypotetisk utveckling skulle varit för en sådan portfölj sedan start (listan på aktier i juni (premium) och i september (premium)). Om topp 5 av aktierna skulle investerats den 1:a juni och sedan bytas ut 1:a september skulle portföljen haft en avkastning på 4,2 % under perioden 1:a juni till 1:a december. Det kan jämföras med -3,1 % för breda SIX Return Index eller – 5,8 % för XACT Svenska Småbolag. Den senare är ett mer rättvis jämförelseindex då portföljen främst är investerad i småbolag. Det innebär en överavkastning på 10 % mot övriga småbolag under denna period för en koncentrerad portfölj med Börslabbets strategier.

Publiceringsschema framöver

Portföljen startades nu vid månadsskiftet och inköpen kommer att ske regelbundet varje kvartal som kommer att visas här på Börslabbets blogg (senaste uppdateringen (premium)). Den tidigare portföljen kommer döpas om till ”Börslabbets månadsportfölj” och kommer fortsatt investera månadsvis. De båda portföljerna kompletterar varandra eftersom vissa investerare gillar att investera i allt på en gång medan andra gillar att köpa successivt månadsvis. Därmed finns nu portföljer som passar olika typer av investerare.

Det ska nu bli intressant att se vad det blir för utveckling framöver. Senaste halvåret har vi haft en bra utveckling och vi får nu se om detta håller i sig. Som vanligt är ett investerande ett marathon och det är på längre sikt som kvantitativa strategier ger bra avkastning. Förhoppningen är att denna portfölj kommer inspirera ytterligare sparare att enkelt komma igång att investera kvantitativt och systematiskt i Börslabbets strategier.

2 Comments on “Börslabbets kvartalsportfölj”

  1. Kul! Passar mig bättre än månadssparande.
    Men har du alltså backtestat strategierna med kvartalsuppdatering? Som jag förstått det har din uppfattning varit att courtagekostnaderna skulle äta upp överavkastningen, så man inte vinner någon på det jämfört med årsvis uppdatering.
    Det vore väldigt intressant om du ville lägga upp grafik på årsvis avkastning som du gjorde på de första backtesten.
    Mvh

    1. Hej! Har tyvärr inte möjlighet att testa med kvartalsdata under samma period då det mesta underliggande datan är årsdata. Men ska göra det med momentumstrategierna där det finns dagsdata man kan gå på. Kan också testa utifrån föregående års data i de andra strategierna. I allmänhet brukar kortare perioder vara bättre i och med momentum och det är så många kvantitativa ETFer investerar. Det är lite på ett ut i vissa strategier om det är värt med kvartalsvis uppdatering, men för momentum är det i alla fall fallet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *