Har amerikanska värdeaktier blivit billigare?

Henning HammarBörspsykologi, Strategier4 Comments

Senaste året har amerikanska värdeaktier haft en negativ utveckling och underpresterat börsen. Jag gick igenom deras avkastning nyligen här på bloggen och det kan vara intressant att se vad som lett till denna underprestation och tänkte ställa frågan om värdeaktier blivit billigare? Därför har jag nu tagit fram statistik på de värdeaktier som funnits i Börslabbets screener här senaste året för att se hur utvecklingen skett.

Metodik

Till min hjälp använder jag strategin sammansatt värde här på Börslabbet. Den rankar alla bolag på den amerikanska börsen utifrån nyckeltalen P/E, P/B, P/S, P/FCF, EV/EBITDA och shareholders yield (utdelning och återköp) för bolag med ett marknadsvärde över 50 miljoner USD (läs mer om strategin).

Jag har tagit snittvärdena för topp 50 listorna som redovisas varje månad här på Börslabbet och visar de för varje kvartalsslut. Vid nästan varje kvartalsslut har alla tidigare kvartalsrapporter kommit ut, så bolagen är värderade från rapporten föregående kvartal. Alltså är priserna för 2019Q1 tagna från 2019-03-31 och baserar sig på årsrapporterna från 2018-12-31.

Utveckling av värdering

Nedan visas snittvärderingen för P/B och P/S under de olika kvartalen. Som vi ser minskade värderingen drastiskt under slutet av 2018 och legat ganska konstant sen dess.

Snitt P/B och P/S för sammansatt värde

Nedan visas värderingen utifrån vinstnyckeltalen P/E, P/FCF och EV/EBITDA. Som syns sjönk värderingen återigen till årsskiftet men har sen dess gått upp något.

Snitt P/E, P/FCF och EV/EBITDA för sammansatt värde

Ett annat nyckeltal som inkluderas är bolagens återköp och utdelning (shareholders yield). De var ganska höga och i snitt kring 10 % under 2018, men vi har sett att det ökat markant till 16-20 % under 2019. Alltså köper bolagen tillbaka och delar ut klart mer nu än förra året.

Snitt shareholders yield för sammansatt värde

Om vi jämför nu 2019Q2 med snittet för 2018 fås att bolagen i snitt värderas 30 % billigare mot P/B och P/S men endast 6 % billigare mot vinstmåtten (P/E, P/FCF och EV/EBITDA). Då S = försäljning och B = eget kapital tenderar att minska i mindre grad än vinsterna visar det att en bidragande nedgång är lägre vinster för bolagen. Som vi också sett har också värdeaktier fallit när vi fått en konjunkturoro, vilket också visat sig i företagens vinster.

En annan sak som skett bland bolagen är att det har blivit allmänt mindre bolag i screenern. Från i snitt 7 miljarder USD under 2018Q1-Q2 till i snitt 4 miljarder USD under 2019Q1-Q2. En stor anledning är just att småbolagen har underpresterat storbolagen med över 10 % senaste året.

Varför är de billigare?

En stor anledning till att bolagen blivit billigare är att de är av mer cyklisk och konjunkturkänslig karaktär. För tillfället består topp 50 i sammansatt värde av 21 aktier i sektorerna Energy och Basic materials (olja, gas, kol, stål och papper) och 22 i sektorn Consumer cyclical (butiker, bildelar etc). För ett år sedan var det något lägre andel, 11 inom Energy och Basic Materials och 20 inom Consumer cyclical. Alltså en majoritet av aktierna är av mer cyklisk karaktär som finns i screenern där pessimismen är något mer rådande för tillfället.

Kollar man utvecklingen för dessa sektorer har både Metals and mining (XME) och Retail (XRT) gått ner med närmare 20 % sedan i höstas. De har tappat till följd av lägre råvarupriser och svagare försäljning vilket har lett till lägre vinster senaste året. En bidragande faktor är just att råvaror är historisk billiga mot börsen och också att retail inte är speciellt gillat av marknaden i dagsläget.

Slutsats

I stort sett är bolagen billigare mot förra året i form av försäljning och eget kapital, men inte mycket lägre värderade mot sina vinster. Det beror till stor del på att flera av bolagen är av mer cyklisk karaktär och märkt av en svagare ekonomi i USA och lägre råvarupriser. Dessutom har det varit ett tema i USA att hellre investera i nya tech-bolag och köpa framtidens vinnare än att investera i mer traditionella bolag.

Det man gör som kvantivativ värdeinvesterare är just att ta den motsatta satsningen mot konsensus då marknaden oftast överreagerar när det kommer till att förutse framtida förutsättningar. Det ser man också i värderingen av dessa bolag som nu värderas till snitt P/E 7,5, P/S 0,4 och P/B 1. Om man följer vad företagen gör köper de i alla fall en större del av sina aktier mot förra året och ger tillbaka motsvarande 16 % av sitt börsvärde till investerare. När konsensus väl vänder är det svårt att säga, men när det brukar ske så kan det gå snabbt åt andra hållet som vi såg under 2016.

4 Comments on “Har amerikanska värdeaktier blivit billigare?”

  1. Med tanke på utvecklingen som skett – kan det alltså vara idé att frångå årsvis ombalansering och istället nu öka på innehavet i de amerikanska strategierna (obalanserade senast i april)?

    1. Hej! Ja, man kan alltid öka i innehaven mellan ombalanseringspunkterna och spara i portföljen successivt. Investerade själv lite mer i de amerikanska strategierna i slutet av juni i och med utvecklingen. Tanken med årsvis ombalansering är mest att man byter ut alla innehav en gång per år, men under tiden kan man se portföljen som “köp-och-behåll” där man successivt kan öka i innehaven.

  2. Tack! Menar du då att öka på i de innehav man redan har eller att köpa på sig av de bolag som har bäst ranking för tillfället?

    1. Man kan öka i de innehav man har redan men säkrast är att öka i de som ligger på listorna i dagsläget då det är de man skulle köpa om man skulle investera helt på nytt idag. Många av aktierna från i våras ligger fortfarande kvar i topp, så det är lite som att öka i dessa också, medan de som fallit ut har ibland fallit ut på grund av att de blivit dyrare eller företagets verksamhet försämras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *