Senaste årets avkastning för amerikanska värde- och momentumstrategier

Henning HammarBörslabbetportföljen, StrategierLeave a Comment

Börslabbet har nu haft amerikanska aktier och strategier i lite mer än ett år och jag tyckte att det kan vara intressant att följa upp avkastningen för dessa. Det har varit ett minst sagt ett volatilt år med både upp- och nedgångar och vi har sett att kvantitativa strategier världen över har gett ganska dålig avkastning. USA är inget undantag och det visar sig i den avkastning vi sett senaste året. Se också den tidigare sammanställningen för de svenska och nordiska strategierna.

Värde

Nedan visas alla värdestrategier som går att köpa rent kvantitativt och deras prestation för topp 10-30 aktier med tre olika startdatum. Vad som visas är årsavkastningen för strategierna exklusive utdelningar (då det är enklare att sammanställa). Första tabellen visar snittet för alla värdestrategier och därefter är det varje individuell strategi.

Årsavkastning för amerikanska strategier exklusive utdelningar.

Som syns i tabellen ovan var prestationen mars-mars under index men nära nollan. Därefter har vi sett en större nedgång, speciellt de senaste två månaderna. Nedgången är också ganska bred och skett i alla topp 30 aktier. Som syns är det inte heller någon självklar vinnare, utan topp 10 i en strategi kan slå topp 20 i en annan. De allmänna dragen är ganska lika och ingen strategi skiljer sig mycket från snittet.

Som syns är inte skillnaden markant stor om man väljer topp 10, 20 eller 30, utan de har i snitt gett lika. (Notera att snittet i översta tabellen med topp 10 med alla tre värdestrategier fortfarande innebär 30 aktier och topp 30 med alla innebär hela 90 aktier i portföljen). Ganska likt det jag fått fram i mina backtester på svenska börsen och som Patrick O’Shaughnessy visat för amerikanska börsen där det visar sig ge liknande resultat med relativt koncentrerade portföljer.

Det är också en del som döljer sig under siffrorna då vi endast tar mätpunkten utifrån två datum. Alla portföljer gick ner kraftigt under hösten på i snitt -25-30 % (också här jämt över topp 10-30). Som syns i tabellen var också det ett klart fall i prestation under maj i år, vilken var på runt -15 % för den portfölj som köptes 2018-05-31 på grund av senaste månadens konjunkturoro. Som syns är värdeaktierna ganska känsliga när konjunkturoron kommer till marknaden, som märktes i höst och nu i maj.

Momentum

Momentum har gått bättre och nedan visas avkastningen för sammansatt momentum som finns här på Börslabbet. Då momentum är en mer kortsiktig effekt behöver den ombalanseras oftare, helst kvartalsvis efter säsongsmönster.

Nedan visas årsavkastningen för strategin exklusive utdelningar och olika koncentration på portföljen. Här syns att det varit fördelaktigt att vara mer diversifierad och investera i topp 20-30, troligtvis på grund av att momentumbolag är klart mer volatila. Väljer man bland 5000 bolag på USA börsen hamnar ganska många volatila bolag i topp 10, medan topp 20-30 suddar ut de enskildas effekt något (topp 10 på USA börsen är 0,2 % av alla aktier jämfört med topp 5 i Sverige som är 2 %). Här var det till skillnad mot värde mindre fördelaktigt att vara koncentrerad.

Årsavkastning för momentum med kvartalsvis ombalansering.

Avkastningen har skiljt sig åt ganska mycket de olika kvartalen. Första tre månaderna, sommaren 2018, gav portföljen en avkastning på 15-25 %. Därefter på hösten gick de ner med -25 %. Nu senaste halvåret har avkastningen varit nära nollan.

Som man ser för året hade det varit fördelaktigt att investera i både värde och momentum, något som är ett standardråd inom kvantitativa investeringar. Den hade fortfarande varit under index, men klart mindre än om man endast investerat i värde.

Däremot är det lite svårt att göra det på ett billigt sätt från Sverige och därför investerar inte Börslabbets amerikanska portfölj i momentum. Exempelvis kostar det hos Avanza och Nordnet med deras lägre courtageklasser både i courtage och växlingsspread. Det blir vid varje byte 2×0,25 % i courtage och 0,5 % i växlingsspread, totalt 1 %. För 4 byten per år blir det 4 %. En kostnad på 4 % per år för en strategi är svårt att motivera, speciellt då momentumstrategier i USA gett liknande avkastning som värde över tid.

Ett bra alternativ är annars att investera via DeGiro där det går att köpa amerikanska aktier för 5-6 kr courtage per affär och ha valutakonto. Man kommer då under 1 % i courtage per år med positioner på 2000 kr, vilket kräver ett portföljvärde på 20 000 kr för portfölj med topp 10 aktier eller 40 000 kr för portfölj med topp 20.

Vad har lett till värdeaktiers underprestation?

En bidragande orsak är att de amerikanska strategierna investerar i amerikanska småbolag. Knappt 10 % av bolagen på Börslabbets screener tillhör de 1000 största på USA börsen. Russell 1000 som representerar de 1000 största bolagen har gått upp med +1,47 % senaste året, i likhet med S&P 500. Russell 2000 som investerar i de 2000 mindre bolagen och representerar amerikanska small cap har gått ner med -10,29 %.

En annan bidragande orsak är nedgången i de sektorer som strategierna främst investerat i det senaste året. En stor del av aktierna är inom energi (kol, olja) och retail som båda gått ner med -20 % under det senaste året från att det legat på toppnoteringar under förra sommaren. Allmänt är nu värderingarna i dessa sektorer tillbaka till de nivåer de låg på under början av 2016 (vid botten av förra korrektionen på USA börsen). Båda den korrektionen och årets drevs av konjunkturoro, vilket vi sett i påverkat utvecklingen för värdebolagen både då och nu.

Jämförelse

Det kan vara intressant att jämföra med andra som investerar kvantitativt. En intressant jämförelse är Alpha Architects ETF:er som investerar i storbolag i USA efter liknande faktorer. Deras ETF QVAL som investerar efter EV/EBIT i storbolag har gått ner med -17,25 % från sista maj 2018 till sista maj 2019 och deras QMOM ETF som investerar efter momentum i storbolag med -6,89 %.

I stort sett är det liknande resultat som de strategier som finns här på Börslabbet. Det som skiljer är främst att Alpha Architects ETF:er investerar i de 1000 största bolagen på USA börsen medan de här på Börslabbet investerar främst i småbolag. Som nämndes ovan har småbolagen gått nästan 12 % sämre än storbolagen senaste året vilket innebär att både QVAL och värdestrategierna som visas ovan har underpresterat sina index med ca 15-20 % under året.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har det varit ett dåligt år för värde medan momentum har gått mer likt index och överpresterat småbolagsindex. Allmänt har konjunkturoron gjort att värdeaktier gått ner en del nu under det senaste året. Det hela är en liten deja vú från IT-bubblan där bolag med värdering över P/S 10 gått riktigt bra, medan värdeaktier tappat. Larry Swedroe har en riktigt bra artikel om detta på Alpha Architects blogg. Som jag nämnt innan har det lett till att värde är mer värdefullt, liksom vi såg för drygt 20 år sedan.

Värdeaktier har en tendens att tappa mot allmänna index de senaste åren av en tjurmarknad, vilket skedde både innan finanskrisen och slutet av IT-bubblan. Vad vi såg efteråt var två ganska olika utfall, ena (IT-bubblan) var breda nedgångar i index men uppgångar i värdeaktier. Andra (finanskrisen) var ett stort fall både i värdeaktier och index, men ordentliga uppgångar efter krisen. Vad vi kommer se denna gång kvarstår att se, det kanske blir ett helt annat scenario som utspelar sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *