Konjunktur och momentum på Stockholmsbörsen

Henning HammarAllmänt, Strategier, Studier och backtest

Det finns bättre och sämre perioder att vara investerad på börsen och det är efter lågkonjunktur som är bland de bästa perioderna. Det är när ekonomin har gått dåligt och återhämtar sig som vi får högst ersättning för att investera på börsen och ta risk. Främst är det drivet av sentiment och att vi köper aktier billigt eftersom värderingarna ofta bottnar under lågkonjunktur. Det gör att konjunkturen har varit en av de bättre signalerna för att avgöra framtida avkastning för börsen under kommande år.

Men en lågkonjunktur kan alltid fortsätta och börsen kan fortsätta ner. Vi vet aldrig på förhand hur illa lågkonjunkturen kommer att bli. Därför ska vi i detta inlägg titta på att kombinera konjunktursignaler med en annan kraftig signal; momentum. Med hjälp av momentum kan vi fånga de stora cyklerna och undvika de perioder när börsen fortsätter ner. Momentum mäter också riskviljan på börsen där investerare oftast är mer intresserade av att investera i det som går upp än ner. Tillsammans har konjunktur med momentum varit bland de bästa signalerna på att förutsäga framtida positiv avkastning.

Börsens avkastning utifrån konjunkturen

I grafen nedan visas hur väl Stockholmsbörsens avkastning följer Konjunkturinstitutets barometerindikator. Är den högre än 100 är stämningsläget starkare än normalt och är den lägre är stämningsläget svagare än normalt. Börsen har gett som bäst avkastning när vi gått från under 100 till över 100 och vice versa.

För att göra det ännu tydligare har jag tagit fram statistik på efterföljande årsavkastning när barometerindikatorn är över eller under 100 i tabellen nedan. Avkastningen i snitt är 17 procentenheter högre om vi köper när stämningsläget är under det normala än över. Det är också då vi har fått perioderna av högst avkastning och avkastningen har varit över 55 % i en tiondel av fallen. Men det finns också en fortsatt risk för att få negativ avkastning det efterföljande året och i en tiondel av fallen har börsen gått ner runt 20 % eller mer.

Hela periodenUnder 100Över 100
90:e percentil47 %55 %31 %
Median16 %22 %7 %
10:e percentil-22 %-17 %-25 %
Medel14 %23 %6 %
Avkastning efterföljande år för Stockholmsbörsen utifrån konjunkturbarometern 1996-2023
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

(Notera att medelavkastningen är högre än CAGR som varit 11,5 % under perioden. Detta eftersom det är medelavkastningen för enskilda år och inte ackumulerad avkastning).

Konjunktur och momentum

För att undvika perioderna då börsen fortsätter ner kan vi enkelt kombinera vår signal med momentum. Vi utgår då från börsens momentum eftersom börsens utveckling oftast föregår ekonomins. Momentum mäts med absolut momentum vilket är avkastning för börsen det senaste året minus riskfri kortränta (i detta fall styrräntan). I dagsläget innebär det att senaste årets avkastning behöver vara över 4 % för att klassas som “positiv momentum”.

Tabellen nedan visar hur utfallen ändras beroende på om börsen gett högre eller lägre avkastning än riskfri ränta det senaste året. Avkastningen blir nästan dubbelt så hög vid positiv jämfört med negativ momentum. Tittar vi noggrannare på statistiken är det på grund av att vi undviker vidare börsfall medan avkastningen för den tiondel med högst avkastning är ungefär fortsatt lika stor.

Under 100Positiv momentumNegativ momentum
90:e percentil55 %52 %55 %
Median22 %25 %16 %
10:e percentil-17 %16 %-27 %
Medel23 %30 %15 %
Avkastning efterföljande år för Stockholmsbörsen utifrån konjunkturbarometern och momentum 1996-2023
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Kombinerat har därför konjunktur med momentum varit en riktigt kraftfull signal för att avgöra framtida avkastning för börsen. Styrkan i signalen är att den exkluderar de dåliga utfallen och där avkastningen varit mellan 16-55 % i 80 % av fallen. Men det är också bra att komma ihåg att börsen även med negativ momentum har gett 9 procentenheter högre avkastning än när stämningläget är högre än normalt (över 100). Att vi har positiv momentum innebär främst att börsen har vänt upp och risken för vidare nedgångar minskat.

Konjunktur och momentum med Börslabbets strategier

Kvantitativa strategier så som Börslabbets är än mer påverkade av konjunkturen. De ger som högst avkastning när vi går ut ur en lågkonjunktur och som lägst när vi går in i en. Det gör att konjunktur och momentum även fungerat bra för att indikera framtida avkastningen för kvantitativa strategier.

I tabellen nedan visas avkastningen när barometerindikatorn är under 100 och tillsammans med positiv och negativ momentum. Avkastningen i snitt är drygt 12 procentenheter högre efter lågkonjunktur när vi har positiv momentum i ryggen jämfört med negativ. Även här undviker vi vidare börsfall men också de bästa utfallen eftersom vi missar bottnarna. Det ger lägre variation där avkastningen varit 30-71 % i 80 % av fallen.

Hela periodenUnder 100Positiv momentumNegativ momentum
90:e percentil66 %81 %71 %92 %
Median28 %39 %42 %24 %
10:e percentil-6 %5 %30 %-9 %
Medel29 %41 %46 %34 %
Avkastning efterföljande år för Börslabbets strategier utifrån konjunkturbarometern och momentum 2001-2021
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Det är också när vi går in i och under lågkonjunktur som strategierna historiskt har underpresterat. Som med många aktiva strategier sker det en återgång till medelvärdet (mean reversion) där perioder av underprestation följs av överprestation. Kombinerar vi konjunktur med underprestation är även det en bra signal och har till och med varit bättre än konjunktur och momentum. Den stora skillnaden är att variationen av utfall är högre.

Under 100Underprestation
90:e percentil81 %93 %
Median39 %57 %
10:e percentil5 %14 %
Medel41 %53 %
Avkastning efterföljande år för Börslabbets strategier utifrån konjunkturbarometern och underprestation 2001-2021
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Det statistiken missar

Börs och ekonomi är en intressant plats. Det kan alltid komma överraskningar och framtiden kan bli annorlunda mot vad vi blivit vana med. Det har vi inte minst fått uppleva de senaste åren med pandemi och inflationschock. Det vi tittat på ovan är utfallen för de senaste 20-25 åren vilket är en begränsad tidsperiod präglad av låga räntor och låg inflation.

Statistiken beskriver också endast avkastningen under de efterföljande 12 månaderna men inte vad som sker under eller efter perioden. Det skedde flera tillfälliga börsfall under dessa perioder där coronakraschen var den värsta. Sen fick man också positiva signaler under 1999, 2005 och 2020 vilket var i slutet av stora tjurmarknader och där perioden efteråt var större björnmarknader.

Om dagens läge

Konjunktur och momentum har varit en kraftfull signal där vi i en majoritet av fallen fått en hög efterföljande avkastning. Jag själv gillar denna typ av statistik då det ger en indikation på vad vi kan förvänta oss det kommande året baserat på historiska utfall. Det skapar så kallade base rates och en grund att stå på för att skapa informerade investeringsbeslut.

Signalen är positiv i dagsläget där börsen är upp och konjunkturbarometern är under 100. Det visar på att vi nu är i en period efter lågkonjunktur där riskviljan kommit tillbaka. Givetvis kommer också återhämtningen att präglas av korrektioner där investerare blir oroliga. Det går även att hitta ett flertal anledningar för att det kan vara annorlunda denna gång.

Men att investera är statistik där vi aldrig vet framtiden utan kan endast positionera oss för potentiella utfall. Det som konjunktur och momentum visar är att oddsen är hög för att få bra avkastning på börsen efter en lågkonjunktur när riskviljan väl kommit tillbaka.