Trendande kvalitet är Börslabbets strategi för att investera systematiskt i de mest lönsamma och växande bolagen på börsen. Det är en tillväxtstrategi som investerar i lönsamma tillväxtbolag. Den investerar i de bolag på börsen som har högst avkastning på kapital och därmed en tydlig konkurrensfördel. Det har visat sig vara ett av de bästa sätten för att hitta bolagen av högst kvalitet och gett klart bättre avkastning än index.

Om strategin

Trendande kvalitet utgår från att välja de bolag med högst avkastning på kapital. För att mäta det används ett mått som vi kallar sammansatt ROI (return-on-investment). Detta mått utgår från de enskilda nyckeltalen avkastning på eget kapital (ROE), avkastning på totalt kapital (ROA), avkastning på investerat kapital (ROIC) och fritt kassaflöde genom eget kapital (FCFROE). Utifrån sammansatt ROI väljs de bolag ut som har högst avkastning på kapital ut och därmed av bäst kvalitet.

Efter att ha valt ut bolagen utifrån sammansatt ROI väljs de högst rankade aktierna ut från sammansatt momentum som mäter prisuppgången senaste 3, 6 och 12 månaderna. Momentum används för att hitta de bolag med bäst framtidsutsikter och gillas av marknaden. Prisutvecklingen reflekterar den underliggande utvecklingen i bolaget och dess vinster och gör så att man investerar i de bolag som växer mest.

Att mäta kvalitet och tillväxt utifrån avkastning på kapital och momentum har också visat sig vara klart bättre än utifrån vinst- och omsättningstillväxt. Detta för att många investerare tror att en trend håller i sig, vilket gjort att det inte varit lönsamt att utgå från att de som haft en hög vinst- och omsättningstillväxt fortsätter ha det. Istället har det snarare varit de bolag som är mest lönsamma i form av hög avkastning på kapital som lyckats bättre än övriga börsen.

Resultat av backtest

För att se hur bra strategin presterat har vi testat den på Stockholmsbörsen inkl First North under perioden 2001-01-01 till 2021-12-31 (se Börslabbets studie för mer detaljer). Nedan visas resultaten för årsvis och kvartalsvis ombalansering för topp 10 aktier efter strategin. Som syns är avkastningen mer än det dubbla mot index och också på riskjusterad basis (Sharpe och Sortino) med lägre nedgångar. Kvartalsvis ombalansering är något bättre men denna överavkastning äts snabbt upp av avgifter och spread på grund av mer frekventa ombalanseringar. Därför är standardrådet att investera årsvis i strategin så som i Börslabbets svenska portfölj.

StrategiAvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-53,6 %
Trendande kvalitet – Kvartalsvis ombalansering27,0 %1,161,84-45,2 %
Trendande kvalitet – Årsvis ombalansering24,3 %1,041,73-49,5 %
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning