Värdeaktiers låga värderingar talar för högre avkastning framöver

Henning HammarAllmänt, Strategier

Det är nu snart två år sen Stockholmsbörsen toppade och svenska småbolag har tappat en tredjedel av sitt värde sen dess. Tillsammans med en hög inflation innebär det att aktier har blivit klart billigare under dessa två år.

Dessutom har det gjort värdeaktier riktigt billiga och vi har nu en värdering i nivå med coronakraschen och eurokrisen. Detta är bra nyheter eftersom låga värderingar oftast leder till en högre efterföljande avkastning.

Värdering och avkastning

För att illustrera hur värdering hör ihop med avkastning har jag tagit fram nedanstående graf. Den visar värderingen för de billigaste 10 % av aktierna efter sammansatt värde utifrån försäljning (P/S) och eget kapital (P/B) (inverterad skala). Detta har korrelerat väl med efterföljande årsavkastning för Börslabbets strategier. En lägre värdering har gett en högre avkastning det efterföljande året och vice versa.

(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Detta blir extra tydligt om vi delar in den efterföljande årsavkastningen för Börslabbets strategier utifrån att värderingen befinner sig i den billigare eller dyrare halvan (över och under den historiska medianen). Avkastningen är nästan den dubbla när vi befinner oss i den billigare halvan jämfört med den dyrare halvan. Värdeaktiers värdering styr tydligt framtida avkastning för strategierna.

Efterföljande årsavkastning för Börslabbets strategier 2001-2021
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Nu baseras Börslabbets strategier på värde, momentum och kvalitet och därför är det extra intressant att just värdeaktiers värdering styr den framtida avkastningen. Dels beror det på att aktier överlag tenderar att vara billigare när värdeaktier är billiga. Men det har också att göra med att felprissättningarna tenderar att vara högre under perioder av låga värderingar. Detta då låga värderingar ofta återspeglar den pessimism som finns i marknaden (vilket också är tydligt i dagsläget).

Värdering av Börslabbets strategier

Det gör det också intressant att utvärdera värderingen av Börslabbets strategier mot historiska värderingar för att se var vi nu befinner oss. Låddiagrammen nedan visar historiska medianvärderingarna för topp 10 % av alla aktier efter vardera strategi under perioden 2001-2021. Värdering visas utifrån vinst (P/E), försäljning (P/S) och eget kapital (P/B) för att ge en samlad bild. Dagens värdering för november 2023 visas som kryss i diagrammet.

I stort sett handlas alla strategier i den billigare halvan av historiska värderingar. Det är en ganska uniform bild där strategierna är mer eller mindre billiga beroende på vilket nyckeltal man tittar på. En sak är i alla fall tydlig; vi får nu bra rabatt på strategierna jämfört med perioden 2001-2021.

Värdering och kreditspreadar

Låga värderingar har ofta hört ihop med att riskpremierna är höga på marknaden vilket vi kan mäta med kreditspreadar, se grafen nedan. En hög kreditspread har varit en bra köpsignal för rena värdestrategier så som sammansatt värde. Avkastningen har varit 10 % högre för sammansatt värde om kreditspreadarna varit över den historiska medianen än under.

För Börslabbets strategier är det däremot inte någon skillnad i avkastning mellan perioder av låga eller höga kreditspreadar. Detta eftersom momentum gynnas av ett klimat där marknaden är mer riskbenägen. Det gör att det mer attraktivt att investera i strategier med momentum än rent värde i dagens läge.

Nedgångar leder till billigare aktier som ger högre avkastning

Dagens låga värdering talar för högre avkastning för Börslabbets strategier framöver. Detta stämmer också väl överens med att strategierna har gett en högre avkastning efter nedgångar. Det är inte konstigt då nedgångar tenderar att leda till billiga aktier.

Vi kan också vända på det; hur ofta leder perioder med låga värderingar till negativ framtida årsavkastning? När vi varit i den billigare halvan har det endast skett en tiondel av tiden. Tillsammans med att strategierna har gett 40 % i snitt vid låga värderingar ger det bra odds för det kommande året.