Värdering av Börslabbets strategier

Henning HammarAllmänt, Börslabbetportföljen, StrategierLeave a Comment

Stockholmsbörsen har gått ner en del i år och man köper nu börsen med nästan 30 % rabatt mot årsskiftet. Med dessa nedgångar är det därför intressant att se hur billiga aktierna i Börslabbets strategier blivit. Dessutom att jämföra det med historiska värderingar för att se om det är extra billigt nu. För trots allt styr värderingar mycket av framtida avkastning och ju billigare något är desto högre är sannolikheten att framtida avkastningen är högre.

Börslabbets strategiers värdering

För att se hur billiga aktierna i Börslabbets strategier blivit behöver vi först se hur deras historiska värdering varit. Tabellen nedan visar deras medianvärdering under perioden 2001-2021 för topp 10 aktier. Alltså har de varit billigare än detta halva tiden och dyrare halva tiden. Om nu värderingarna fullt ut styrde avkastningen skulle det innebära att om man köper till denna värdering får man genomsnittlig avkastning i Börslabbets studie.

Vi fokuserar på värdering mot försäljning (P/S) och vinst (P/E) då dessa nyckeltal ger en bra helhetsbild. Vi fokuserar också på de trendande strategierna eftersom värde är den effekt som spelar roll när man äger aktier i ett år eller mer. Momentum å andra sidan spelar främst roll på kort sikt där man spekulerar i framtida vinster och där har värdering liten betydelse.

StrategiP/SP/E
Trendande värde0,613,3
Trendande kvalitet2,220,1
Trendande utdelning1,015,5
Snitt1,316,3
Historisk medianvärdering för Börslabbets trendande strategier 2001-2021

Tabellen nedan visar medianvärderingen för aktierna i Börslabbets strategier från 2022-10-31. Alltså den värdering strategierna nu har efter att börsen gått ner med nästan 30 %.

Första kolumnen visar pris mot försäljning. Snittvärderingen för de trendande strategierna är något lägre än det historiska snittet (15 %). Det är främst kvalitetsbolagen värderas ordentligt under det historiska snittet medan värde och utdelning är något dyrare.

Ser vi till P/E är värderingen nästan hälften mot det historiska snittet. Det beror på att vi kommer ut ur en högkonjunktur som lett till höga vinster och att det varit en bra period för bolagen i strategierna. Här är det kvalitetsbolagen som värderas lägst mot det historiska snittet, men även värde och utdelning värderas markant lägre.

StrategiP/SP/E
Trendande värde0,96,7
Trendande kvalitet1,29,2
Trendande utdelning1,110,8
Snitt1,18,9
Nuvarande medianvärdering av Börslabbets trendande strategier 2022-10-31

Jämför vi mot förra året handlas Trendande värde billigare till P/E 6,7 mot förra årets värderingen på P/E 12,6 (liknande P/S). Trendande utdelning ger 7,2 % direktavkastning mot förra årets 4,2 %. Alltså har aktierna blivit klart billigare det senaste året.

Den sammanfattande bilden för Börslabbets strategier är att de handlas lite billigare mot försäljning och markant billigare mot vinster än det historiska snittet. De handlas alltså till rabatt liksom börsen som helhet.

Stockholmsbörsens värdering

Efter nedgångarna är det också intressant att se om börsen blivit billigare. Något dyrt som blev lite billigare kan ju fortfarande vara dyrt. Tur nog är inte det fallet utan Stockholmsbörsen som inte var direkt dyr förra året trots uppgångarna. Givetvis fanns det mycket dyrt, men börsen överlag värderades i nivå med det 40-åriga snittet.

Nedan visas den historiska CAPE-kvoten för Sverige, Europa och USA (10-års inflationsjusterat PE-tal). Som syns var värderingen i Sverige i nivå med det historiska snittet förra året och Europa något över. USA däremot hade sin högsta notering sen IT-bubblan.

Sen dess har värderingarna kommit ner och Stockholmsbörsen handlas nu till en värdering som bara slagits av tidigare kriser och det glada 80-talet. Dessutom är Stockholmsbörsen klart billigare än den amerikanska vilket talar för att investera på hemmaplan.

Alltså är Stockholmsbrösen billig och tidigare vid dessa nivåer har det varit ett bra köp. Givetvis kan det gå ner mer och börsens värdering har varit lägre under ihållande inflationsperioder.

Värdespread

Värderingar av börsen är inte det enda som är viktiga utan skillnaden på börsen spelar också stor roll. Detta mäts som värdespreaden och är skillnaden mellan dyra och billiga aktier. Historiskt har hög värdespread varit bra för kvantitativa strategier, speciellt värdestrategier, då det talar för att de billigare aktierna bör överprestera mot de dyra när värdespreaden minskar.

Nedan visas den historiska värdespreaden under perioden för Börslabbets studie och med den senaste noteringen tillagd. Den visar snittspreaden av P/E, P/S, P/B och EV/EBITDA mätt som värdering av 10:e percentil genom 90:e percentil (endast bolag med positiva nyckeltal). Som syns var spreaden rekordhög vid årsskiftet och nu fallit en del. Trots det är spreaden fortfarande högre än normalt.

Värdespread för 10/90-percentil för Stockholmsbörsen inkl First north (bolag över 500 miljoner exkl finans)

Nedan visas varje spread för sig där vi ser att det som påverkat mest är att spreaden i P/S minskat drastiskt medan spreaden i P/E, P/B och EV/EBITDA inte är ner lika mycket. Det kan bero på att vissa bolag med höga P/S börjat gå med förlust eller tappat rejält i värdering. Oavsett har många bolag med hög värdering mot försäljning försvunnit i hög grad, vilket också kan ses i aktielistorna.

Värdespread för 10/90-percentil för Stockholmsbörsen inkl First north (bolag över 500 miljoner exkl finans)

Denna trend kan också ses globalt. Där är värdespreden nu något lägre än toppnoteringarna förra året men fortsatt höga (se graf nedan och notera omvänd axel). Alltså är fortsatt värdespreaden hög och bara strax under sina extremnivåer under IT-bubblan och förra året.

Summering

Om vi summerar ovanstående bild har värderingarna kommit ner ganska ordentligt senaste året. Stockholmsbörsen har enbart varit billigare i ordentliga kriser och Börslabbets strategier är nu billigare än det historiska snittet. Utöver det är värdespreaden fortsatt hög vilket talar för en högre överavkastning framöver.

Med historien som guide har man fått bra avkastning när värderingarna är lägre och om man köper i kris/björnmarknad. Nu är vi där och det har börjat bli billigare än det historiska snittet. Givetvis kan det gå ner mer och vi är ännu inte i “rekordbilligt” stadie. Med insikten att det är i stort sett omöjligt att lyckas tajma börsen ger dagens läge ett bra köpläge som kan bjuda på en bra framtida avkastning på sikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *