Årsrapport 2020 för Börslabbets portföljer

Henning HammarBörslabbetportföljen14 Comments

Det är dags att summera årets utveckling för Börslabbets portföljer och hur det gått under 2020. De portföljer som summeras är Börslabbets svenska portfölj (se info och backtest här), Börslabbets nordiska portfölj (se info och backtest här), Börslabbets amerikanska portfölj (se info här) och Börslabbets global trendportfölj (se studien här). Det har varit helt klart ett intressant år i och med pandemin som till slut resulterade i ett bra aktieår.

Svenska portföljen

Den svenska portföljen har gått riktigt bra under 2020 med en utveckling på +44,5 % mot +14,5 % för OMXSGI, se grafen nedan. Det är främst drivet av momentum och kvalitet, vilka båda har gått riktigt bra under 2020 och är de som drivit avkastningen.

Årets utveckling för den svenska portföljen

Bästa aktie i portföljen under 2020 är teknikbolaget Sinch och sämsta aktie är oljebolaget EnQuest. Dessa aktier symboliserar också vad som fungerat och inte fungerat under 2020; heta teknikbolag med bra tillväxt framför värdebolag som beror på mer “fysisk” aktivitet i ekonomin.

Under 2020 gick främst momentum bäst, vilket är i motsats till förra året där momentum bidrog till en sämre avkastning för portföljen. Kvalitet och tillväxtbolag var fortsatt det som gick bra både under 2020 och 2019. Vi har fortsatt sett att värdeaktier gått något sämre under 2020 även om de i snitt gått likt index. Främst utdelningsbolagen har gått sämre då dessa fick sina utdelningar inställda. Värdebolagen blev också mer drabbade av pandemin och den efterföljande krisen, men årets utveckling är också en fortsättning på den trend vi sett senare år där tillväxtbolag gått bättre än värdebolag.

Årets utveckling visar också fördelen med att investera i både värde, kvalitet och momentum för att sprida riskerna mellan dem. Som visades i detta inlägg fungerar de under olika perioder och vi har nu sett en riktigt bra period för både momentum och kvalitet.

Nordiska portföljen

Den nordiska portföljen har också den gått bättre än index under 2020 men med mer modesta +21,2 % mot +17,6 % för OMX Nordic SEK GI, se grafen nedan.

Årets utveckling för den nordiska portföljen

Anledningen till just den lägre avkastningen än den svenska är att den nordiska uppdateras endast årligen för att vara mer passiv och minska växlingskostnader och investerar därför endast i de trendande strategierna här på Börslabbet. Givetvis går det att kombinera med en svensk eller nordisk momentum-strategi och det skulle gett liknande avkastning som en svensk portfölj för 2020.

Bästa aktie i portföljen under 2020 är bettingbolaget Evolution Gaming medan sämsta aktie är oljebolaget Tethys Oil, mycket i likhet av typen bolag som den svenska portföljen. Även om både det bästa och sämsta bolaget var svenska bolag så är portföljen för tillfället är investerad till 40 % i Finland, 25 % i Sverige, 22 % i Danmark och 13 % i Norge vilket gör att man får en väl spridd nordisk exponering. Det är också ett intressant skifte, då vi för två år sedan såg mest svenska och norska bolag i en motsvarande portfölj.

Amerikanska portföljen

Den amerikanska portföljen har haft ett något sämre år än de andra portföljerna då denna investerat främst i värde. Utvecklingen för året blev -20,9 % jämfört med +4 % för S&P 500. Detta var drivet av en svag dollar och att amerikanska värdebolag blev hårt drabbade av pandemin. Detta resulterade i stora nedgångar i mars, men portföljen har sedan dess återhämtat sig en hel del och är upp med + 90 % i USD sedan ombalanseringen i början av april.

Uppgångarna skedde främst i Q4, drivet av starka uppgångar efter vaccinbesked och presidentvalet. Då kronan stärkts starkt mot USD sedan april är utvecklingen i SEK på + 55 %. De stora nedgångarna för värde under våren gjorde att värdebolag i somras hade största nedgången mot dyra tillväxtbolag någonsin och slog rekordet från IT-bubblan. Därmed är värdebolag fortsatt rekordbilliga mot tillväxtbolag, exempelvis FANG, på USA börsen vilket historiskt lett till extra hög överprestation under kommande 10 år.

Årets utveckling för amerikanska portföljen jämfört med USA indexfond

Börslabbets globala trendportfölj

Börslabbets globala trendportfölj har följt jämförelseindex MSCI World i SEK rätt väl under året och gett en avkastning på 3,8 % mot 2,1 % för MSCI World. Som syns i grafen nedan var inte nedgångarna lika stora under mars då portföljen var investerad i guld.

Årets utveckling för Börslabbets globala trendportfölj

Trots att årets utveckling med en brant ned- och uppgång på börsen tenderar vara mindre bra för trendföljning så fungerade det helt okej under 2020. Strategin sålde alla aktier och investerade fullt i defensiva tillgångar som räntor och guld vid botten vid månadsskiftet mars/april men hängde sen med bra under uppgången.

Totalt under året var den investerad 3/4-delar av tiden i guld, svenska småbolag och Sverigeindex vilket visar på att svenska aktier varit bland en av de bättre investeringarna under 2020, drivet av en stark krona efter den akuta krisen i mars.

Summering

Trots lågkonjunktur och pandemi så har det varit ett bra år på börsen och ett riktigt bra år för vissa sektorer, momentum och tillväxtbolag. Det ska bli intressant att se vad 2021 bjuder på, om det blir en återhämtning i ekonomin och om det kommer bli ett bättre år för värde. Just värde tenderar att gå bättre vid återhämtningar och vi får se om detta blir fallet denna gång med eller om det är momentum och tillväxtbolagens år nästa år igen.

14 Comments on “Årsrapport 2020 för Börslabbets portföljer”

 1. Min handel med Sverigeportföljen (som den såg ut innan, med 5 aktier från varje kategori, samt med en slice rent värde) har inte gått alls lika bra kan jag upplysa om. Lite bättre än index, men inte 30 enheter.

  Men det är säkert för att jag handlat kvartalsvis och för att jag har med värde.

  Dock upplever jag inte att jag uppnått i närheten av de officiella resultaten nån gång hittils. Borde du inte samla in data från dina kunder om hur det går för dem? Annars är det ju lätt att bara de nöjdaste skriver något.

  1. @gurkburk – konstigt. Jag har med följt Börslabbets Sverige Portfölj slaviskt med enda skillnaden att jag valde att investera mer fokuserat 1 mars 2020 igenom att investera topp 5 i värde, kvalite, utdelning samt momentum. Sedan balanserat om kvartalsvis och då legat lite tyngre i momentum aktierna (10 positioner) som är dem enda som balanseras om. Jag har då 55.89% avkastning på att följa den metoden

  2. Hej!

   Ja, det har skiljt en del åt i avkastning beroende på hur man investerat i år. Kan också tillägga att det finns flera olika faktorer som påverkar:
   – Exakt när man investerar.
   – Hur man månadssparar och ökar sina innehav (noterat att det kan påverka en del om man investerar rakt av eller ökar procentuellt i portföljen, speciellt efter coronakrisen då förlorare fortsatte förlora och vinnare fortsatte vinna.)
   – Viktning (vissa aktier, exempelvis Evolution gaming, är stora, vilket gör att det påverkar en del om den blev ca 8 % eller 12 % av portföljen etc vid en liten portfölj).

   Det ovan är utvecklingen för hur det var att investera i aktierna utifrån Börslabbets screener och sen att man investerade dagen efter (som visats här på sidan). Jag har också tagit fram prisutvecklingen för varje strategi för sig utifrån de aktiekurser som användes vid screening och för olika ombalanseringsfrekvenser. Nedan visas avkastningen för helår 2020:

   Sverige:
   Kvartalvis enligt säsongsmönster:
   Topp 5: 43,6 % (varav trendande strategier 10,3 %)
   Topp 10: 19,7 % (varav trendande strategier 1,5 %)
   Topp 20: 10,8 % (varav trendande strategier 0,3 %)

   Årsvis som Börslabbets svenska portfölj (momentum kvartalsvis):
   Topp 5: 66,4 % (varav trendande strategier 34,1 %)
   Topp 10: 37,7 % (varav trendande strategier 23,1 %)
   Topp 20: 23,4 % (varav trendande strategier 16,8 %)

   Motsvarande för nordiska portföljen:
   Kvartalvis:
   Topp 5: 26,6 %
   Topp 10: 29,2 %
   Topp 20: 21,5 %

   Årsvis (ombalansering september och kvartalsvis momentum):
   Topp 5: 27,5 %
   Topp 10: 40,3 %
   Topp 20: 32,6 %

   Det skiljer sig ganska mycket mellan kvartalsvis (som för trendande strategier gick klart sämre i år) och topp 5 mot topp 10. Topp 5 gick klart bättre i år för Sverige (vilket gjort att Oscar fått högre avkastning ovan), men samtidigt gick det sämre för Norden. Det är lite chansning när det går bättre respektive sämre och skiljer en del mellan olika år. Över tid tenderar de att ge liknande avkastning men kan skilja en del under kortare perioder. Därav också att jag gjorde om portföljen att investera i de trendande strategierna i topp 10 årsvis just för att minimera skillnaden.

   Också små tweakar kan påverka avkastningen ganska markant. Som du ser skiljer det sig en del mellan de olika alternativen och mot de portföljer som investerat efter riktiga pengar. Den svenska portföljen har gett något högre avkastning (som beror på att den inkluderar utdelningar som inte siffrorna ovan gör då de endast utgår från aktiekursen). Avkastningen är också något lägre för den nordiska portföljen än om den bara hade köpt och behållit vid ombalanseringarna. Detta då jag tyvärr investerade en större summa likaviktat i portföljen efter coronakraschen vilket påverkade avkastningen en hel del (denna gång negativt då det som det som gått bra fortsatte gå bra etc). Utan detta extra köp hade portföljen gett flera procent mer, så alltid bra att öka procentuellt i innehaven för att bibheålla fördelningen.

   Skulle i stort sett skriva ett långt inlägg om detta, för även om flera olika sätt att sätta ihop en kvantitativ portfölj ger liknande avkastning över tid skiljer det sig åt enskilda år. Men då det är en statistisk effekt tenderar dessa svängningar att ta ut sig över tid vilket är bra att vara medveten om.

   EDIT: Angav avkastning för enbart trendande strategier under årsvis Norden ovan, fixade till det nu så det också inkluderar momentum.

   1. Jag märker att jag ändå varit lite otydlig. Tänkte inte på det i förra kommentaren, men har faktiskt inte alls ägt evolution gaming eftersom att jag tycker kasinon är en lite oetisk business… De har ju gått riktigt bra.

    Det finns ett par liknande exempel till – och att då klaga på annan avkastning är förstås inte rättvist.

    1. Ok, det kan förklara saken en del. Just gaming gick klart bra förra året.

     Kan tillägga att jag har testat att se hur ESG kriterier påverkar avkastningen där man tar bort sektorer som betting, energi, gruvbolag, tobak, militär & försvar. Drar ner avkastningen några procentenheter per år. Så kan vara bra att vara medveten om när man investerar i strategierna.

     1. Japp, jag accepterar att det finns en kostnad med att göra mitt val!

  3. @gurkburk, ytterligare en rapport från verkligheten:
   Jag har kört Sverigeportföljen med 4 * Topp 5, kvartalsvis ombalansering av allt enligt säsongsmönster, och fått 55,06 % avkastning.

   Av någon anledning har jag fått 11,46 % bättre avkastning än det Henning redovisar.

   En förklaring till denna stora avvikelse skulle kunna vara att jag har tillfört mer pengar till portföljen under årets gång, alltid balanserat. Dels genom nyinsättningar, dels genom att jag håller mina olika strategier balanserade gentemot varandra. Så om guldet har rusat när börsen har rasat kan det tänkas att jag har sålt av guld och tillfört pengar till mina aktiestrategier när de stått lågt, även om jag inte brytt mig om att analysera detta i detalj.

   Sverigeportföljen är nu min skrytiga uppvisningsportfölj, medan mina amerikanska strategier utgör idiotportföljen som jag tillsvidare håller i hemlighet för mig själv för att inte trigga några indexkramare. ?

   Jag har inte koll på exakt hur illa mina amerikanska strategier har gått eftersom jag har dem på ett konto blandat med andra tillgångar. Jag har dessutom under hot tvingats sälja en handfull av aktierna i de amerikanska strategierna eftersom de inte längre var tillåtna att ha på mitt konto. Minus har det uppenbarligen gått, vilket ju även Henning redovisar. Men jag gnetar på och hoppas på ett bättre 2021.

 2. Kommer det att göras en separat rapport på hur den amerikanska portföljen har presterat 2020?

  1. Hej! Blev att jag endast hade med de portföljer som fanns med i förra årets rapport. La till den nu, så du hittar det ovan under “Amerikanska portföljen”. Portföljen har återhämtat sig kraftigt sen nedgångarna i våras, men slutar året med negativ utveckling. Mycket drivet av att vi ser rekordstora skillnader i värderingarna bland olika marknadssegment i USA som också nämndes i månadsbrevet. Varit ett utmanande år som värdeinvesterare då det varit främst momentum och tillväxtbolag som gått bra i år. Men dessa faktorer går i cykler, vi får se när det skiftar.

 3. Hej! Finns det några nackdelar med att justera min portfölj månadsvis jämfört med kvartals- och årsvis (som du rekommenderar), bortsett från högre courtagekostnader såklart?

  1. Hej! I backtester har det gett liknande avkastning över tid. Men det kan skilja en del enskilda år (se ovanstående långa kommentar) och i år var det bra att köra på “cut your losses short, let your winners run” och inte ombalansera för frekvent då vi såg några enskilda stora vinnare. Tanken med just att Börslabbets svenska portfölj kör både årsvis och kvartalsvis är just att blanda. Notera också att det är ganska kostsamt att uppdatera månadsvis mot kvartals och årsvis (upp till 3-12 gånger högre kostnader).

 4. När du gör backtest och årsrapporter vilken kurs använder du för innehaven? Stängningskurs, öppningskurs, dagslägsta/högsta osv?

  Och ska man ha någon strategi för köp/sälj? Tänker som idag när jag tänkte kliva in i Etrion i en nyöppnad portfölj och den för dagen drog 20% som mest.

  1. Hej! Graferna ovan är för riktigt investerade pengar utifrån köp och säljkurser (översta grafen från Nordnet, andra grafen från Avanza och sista grafen är skapad utifrån portfölj från DeGiro (de saknar grafer)). Alla köp görs första dagen i månaden efter att listorna publicerats här på Börslabbet.

   I övrigt är alla tester här på Börslabbet framtagna med stängningskurs den sista varje månad. Också de siffror som finns i kommentaren ovan.

   Gällande köp/sälj är det oftast bäst att handla under efterföljande dag. Kan dock inte säga exakt om det är bäst i öppning eller mitt på dagen, men kan uppstå en del köptryck i momentumaktier vid morgonen som du såg i Etrion. Notera att det är en statistik effekt, det ska inte spela så stor roll om du byter aktierna den 1:a eller 10:e en månad. Dessutom spelar det inte så stor roll om du tar 10 eller 12 aktier. Som vi såg med Etrion var det lite av en överreaktion efter nyårshelgen och kursen är återigen i nivå med slutkursen i december. Men detta är alltid svårt att veta tyvärr, så finns inget enhetligt svar hur man ska agera. Kan oavsett säga att strategierna är testade att köpa helt enkelt rakt av den sista, oavsett händelser på dagen, och sen säljer 3-12 månader senare och det är oftast så som jag själv gör.

   1. Tack för bra svar! Var duktigt kluven men slutade med att jag försökte komma in till vettigt dagspris.

    Jämnar väl ut sig i allmänna konkursen som du säger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *