Årsrapport 2022 för Börslabbets portföljer

Henning HammarAllmänt, Börslabbetportföljen, Strategier

Det har varit ett händelserikt år som präglats av hög inflation, stigande räntor och en fallande börs. Efter börsens återhämtning under hösten är Stockholmsbörsen ner med -22 % under 2022. Det är därför intressant att se hur Börslabbets portföljer och strategier gått under detta lite mer utmanande år.

De portföljer som summeras här är Börslabbets svenska portfölj (info), Börslabbets nordiska portfölj (info), Börslabbets amerikanska portfölj (info) och Börslabbets global trendportfölj (studie). Avkastningen som anges för portföljerna inkluderar också courtage, kostnader och skatter (KF) då de är investerade med faktiska pengar och de utgår från de köp- och säljuppdateringar som kommer här på Börslabbets blogg. Nu över till hur de olika portföljerna presterat.

Svenska portföljen

Börslabbets svenska portfölj avslutade året på -25 % mot Stockholmsbörsens (OMXSGI) -22 %. I stort sett har portföljen utvecklat sig likt index under året medan den gick lite sämre under hösten. En stor anledning till underprestationen är på grund av att portföljen är främst exponerad mot svenska småbolag som är ner med -32 % i år (Carnegie Small Cap Return Index).

Börslabbets svenska portfölj

Portföljen balanserar om de trendande strategierna i mars varje år medan sammansatt momentum balanseras om varje kvartal. Om vi summerar helårsutvecklingen 2022 för de strategier som finns i portföljen är avkastningen följande (endast prisutveckling exkl utdelnigar):

  • Trendande värde -13 %
  • Trendande utdelning -29 %
  • Trendande kvalitet -34 %
  • Sammansatt momentum -22 %

Inte så förvånande har värde gått bäst under 2022 då det verkligen varit ett år där värdeaktier gynnats. Sämre har kvalitetsaktier gått, dels för att de var mest hajpade under pandemin, men också då de ofta är tillväxtaktier som drabbats av högre räntor och är bolag med högre marginaler vilket skadas av hög inflation.

Utdelning inte varit en så bra strategi under 2022 trots att den har en viss värdetilt. Det kan bero på att nu börjar det finnas bra alternativ för att få bra kassaflöden och ränta på obligationsmarknaden. Momentum har gått bra på grund av att den senare under året skiftade till råvaror och annat som fungerat under året.

Ett år som detta kan kännas mindre motiverande att investera kvantitativt då både börsen och portföljen är ner. Men det är viktigt att komma ihåg att investeringar är ett långlopp. Zoomar vi ut så har vi tre bra år bakom oss och avkastningen på 66 % är nästan tre gånger Stockholmsbörsens 24 %. Det gör att portföljen slår alla Sverigefonder under perioden och 99 % av de ca 1000 aktiefonderna på Avanza.

Börslabbets svenska portfölj

Nordiska portföljen

Den nordiska portföljen har gått desto bättre under 2022 och slutade året på +5 % mot OMX Nordic SEK GI som är ner -12 %. Det innebär en överavkastning på 17 procentenheter för året vilket är bra i en björnmarknad. Dessutom har de nordiska börserna inte gått lika dåligt under 2022 som den svenska och deras utveckling gynnats av en svag krona.

Börslabbets nordiska portfölj

Portföljen investerar i de trendande strategierna i Norden och ombalanseras varje år i september. Detta har gynnat portföljen ett år som denna där det varit lite säsongseffekt när man balanserat om. De enskilda strategierna har gett följande avkastning (exkl utdelningar):

  • Trendande värde +25 %
  • Trendande utdelning -2 %
  • Trendande kvalitet -27 %

Återigen har värde gått bäst under året medan kvalitet gått sämre. Det har verkligen varierat över åren över vad som fungerar och vi är tydligt inne i en värdeperiod nu. Trots det är det viktigt att komma ihåg att strategierna gett liknande avkastning över tid.

Det har varit ett bra år att investera i nordiska strategier och vi ser den stora fördelen med att diversifiera mellan ett svenskt och nordiskt sparande. 2020 gick svenska portföljen klart bättre, medan 2021 gick de båda lika bra. Summerar vi de senaste tre åren har den nordiska portföljen gett +96 % i avkastning. Detta innebär att den slagit 99,7 % av alla aktiefonder på Avanza och skulle hamna bland topp 5.

Börslabbets nordiska portfölj

Amerikanska portföljen

Den amerikanska portföljen har också den gått bra under 2022 och är ner -3 % mot -9 % för en amerikansk indexfond. Portföljen investerar främst i värde som gått bra under året samt att amerikanska aktier gynnats av en svag krona. Både Trendande värde och Sammansatt värde har gett samma avkastning under 2022 och det är själva värdefaktorn som drivit avkastningen.

Börslabbets amerikanska portfölj

Global trendföljning

Global trendföljning som finns här på Börslabbet för att minska risken i sitt sparande har också den gått bra under 2022. Den utgår från trenderna på olika marknader och investerar i de med högst momentum genom indexfonder.

Trendportföljen är ner med -4 % i år jämfört med -5 % för MSCI World (i SEK) och -22 % för Stockholmsbörsen. Återigen har en svag krona skyddat där den mest varit investerad i guld och USA. Även mot en global indexfond var portföljen inte ner lika mycket under året. Den har helt klart lyckats med vad den är ämnad för med att minska nedsidan. Dessutom har den levererat okej avkastning i nivå med en global indexfond de senaste 3 åren.

Summering

Avkastningen för portföljerna var lägre under 2022 mot förra årets rekordår. Trots det gick alla portföljer helt okej mot sina jämförelseindex och alla portföljer som var exponerade mot utlandet gav klart bättre avkastning än Stockholmsbörsen. Det var ett år där man gynnats av utländsk exponering på grund av en svag krona. Samtidigt har man utöver det fått extra överavkastning om man också varit exponerad mot värde.

Zoomar vi ut lite har det varit tre bra år att vara investerad i kvantitativa strategier. Både Börslabbets svenska och nordiska portfölj har slagit index med råge och har gått bättre än 99 % av aktiefonderna hos Avanza under perioden.

Liksom förra året var detta ett år för värde. På samma sätt betyder inte det att det nu är över för värde utan värdespreaden är fortsatt rekordhög världen över. Vi får bara hoppas att denna trend fortsätter och det finns en del som talar för det. Nu ska det bli spännande att se vad 2023 bjuder på och det kommer att bli återigen ett intressant börsår givet dagens läge.