Momentum är en av de främsta faktorerna på börsen och utgår från att köpa bolag utifrån deras prisutveckling. Prisutvecklingen reflekterar oftast bolagens framtidsförutsikter och genom att investera i de som gått upp mest har man historiskt fått en klart högre avkastning än börsen. Sammansatt momentum är Börslabbets strategi för att systematiskt investera i de bolag med högst momentum.

Om strategin

Sammansatt momentum är ett sammansatt mått på prisuppgång och mäter uppgången över de senaste 3-, 6- och 12-månaderna. Anledningarna till att använda ett sammansatt mått är för att mäta prisuppgången över flera perioder och därmed få ett mer robust mått på uppgången. Prisuppgången reflekterar oftast förbättrade omständigheter i den underliggande verksamheten och vinsttillväxt. Dessutom är strategin lågt korrelerad till värde och därför extra bra att kombinera med Trendande utdelning och Trendande värde.

För att undvika de momentumaktier som drivits av ren spekulation kombineras sammansatt momentum med ett kvalitetsfilter. Ett vanligt mått på om det underliggande företaget har positiv utveckling är Piotroskis F-score som mäter ett bolags verksamhet utifrån 9 olika mått inom lönsamhet, finansiell ställning och effektivitet. Bolagen med lägst F-score väljs bort och är bolag av låg kvalitet där prisuppgångarna inte skett på grund av förbättringar i företaget utan enbart utifrån spekulation.

Resultat av backtest

För att se hur bra strategin presterat har vi testat den på Stockholmsbörsen inkl First North under perioden 2001-01-01 till 2021-12-31 (se Börslabbets studie för mer detaljer). Nedan visas resultaten för årsvis och kvartalsvis ombalansering för topp 10 % av alla aktier efter strategin. Som syns har den gett nästan tre gånger avkastningen jämfört med index. Kvartalsvis ombalansering är att föredra då man tappar mycket avkastning vid årsvis ombalansering då momentum är en relativt snabb strategi. Därför är standardrådet att byta ut aktierna var 3:e månad så som i Börslabbets svenska portfölj.

StrategiAvkastningSharpeSortinoMax nedgång
Stockholmsbörsen10,1 %0,550,71-54 %
Sammansatt momentum – Kvartalsvis ombalansering29,7 %1,122,11-50 %
Sammansatt momentum – Årsvis ombalansering23,4 %0,871,59-58 %
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)
(Avkastning utifrån backtest på Stockholmsbörsen. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning och finansiella tillgångar kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.)

Mer läsning