Årsrapport 2023 för Börslabbets portföljer

Henning HammarAllmänt, Börslabbetportföljen, Strategier

Förra året bjöd på en ganska varierande utveckling på världens börser. Tydligt var att storbolag gick bättre än småbolag och amerikansk ekonomi gick bättre än den svenska. Det var också en växlande utveckling under årets gång som initialt bjöd på en stadig uppgång i marknadsräntorna för ett sen mot slutet skifta markant.

Det året visade på var fördelen att både diversifiera över strategier och att diversifiera internationellt. Att ha en stark hemlandsbias drabbade sparare hårt ett år som detta då både svensk ekonomi och svenska småbolag gick sämre än övriga världen. Det berodde främst på att vi här i Sverige med våra höga skulder och korta räntebindning drabbades hårdare av de ökande räntorna än omvärlden. Den varierande utvecklingen på världens marknader är också ett tema som vi ser genomgående i Börslabbets portföljer.

Svenska portföljen

Börslabbets svenska portfölj investerar efter strategier baserade på värde, kvalitet, utdelning och momentum på Stockholmsbörsen. Den investerar främst i svenska småbolag vilket också märks i årets utveckling. Portföljen slutade året på -4,1 % vilket är klart under Stockholmsbörsens +19 %. En stor förklaring är exponeringen mot de minsta bolagen på börsen och OMX Small Cap GI var ner med -4 % under året.

Utveckling för Börslabbets svenska portfölj 2023

Den strategi som främst drog ner utvecklingen under året var momentum. Momentum har haft det svårt att prestera i det omväxlande klimat som rådde förra året. Vad som gick upp under en viss period slutade att gå upp och byttes ut mot något annat. Det märks också genom att det varit ovanligt hög omsättning i strategin. Det som hade bäst utveckling under året var istället värde som är motsatsen till momentum.

Att värde gick bättre än momentum kan förklaras av faktorernas drivkrafter. Värde drivs av pessimism kring framtida vinster medan momentum drivs av optimism. Förra året hade vi en ekonomi som saktade in med mycket pessimism kring framtida vinster men där vinsterna överraskade på uppsidan. Detta var ett bra klimat för värde men sämre för momentum (som fungerar bättre när ekonomin expanderar och vinsterna ökar). Året visar på den stora fördelen att kombinera de två strategierna i samma portfölj då de presterar bra om vartannat och går bra under olika börsklimat.

I stort påminner årets utveckling mycket om utvecklingen 2019 då portföljen senast underpresterade mot index. Också då var det till stor del på grund av momentum. Även då saktade ekonomin in medan börsen gick upp. Att portföljen underpresterade under 2019 och 2023 är en del av den naturliga underprestation som ibland sker när man investerar kvantitativt (åren mellan det slog portföljen index och alla Sverigefonder med god marginal).

Nordiska portföljen

Börslabbets nordiska portfölj investerar utifrån trendande värde, kvalitet och utdelning på de nordiska börserna. Även denna portfölj har gått något sämre än breda index då den främst investerar i småbolag. Avkastningen landade på +7,2 % för året vilket är i nivå med OMX Nordic Mid Cap index på +6,7 %.

Utveckling för Börslabbets nordiska portfölj 2023

Även här är det värde som har gått bäst och det är kvalitet (som är mest lik momentum) som har haft sämre utveckling. Momentum i Norden har också det haft ett dåligt år likt i Sverige (denna portfölj investerar inte i det för att minimera kostnader och aktivitet). Alltså har det varit ett år där värde gått bättre än momentum även på de nordiska börserna.

Amerikanska portföljen

Börslabbets amerikanska portfölj har ett större fokus på värde och är den portfölj som presterat bäst i år. Portföljen har gått upp med +25,8 % vilket är bättre än en amerikansk indexfond som är upp med +21,4 %. I jämförelse är småbolagsindexet Russell 2000 upp med +12,2 % i SEK vilket portföljen slagit med bra marginal (majoriteten av innehaven är småbolag).

Det innebär att det har varit ett bra år att investera i kvantitativa strategier i USA. En stor anledning är just att den amerikanska ekonomin klarat sig bättre än vad många förväntade sig under 2023. Det har gjort att vinsterna överraskat från den pessimism som rådde, speciellt efter den oro som skedde efter Silicon Valley Bank-kollapsen i mars.

Utveckling för Börslabbets amerikanska portfölj 2023

Sammanfattning

Ibland sker det bättre år och ibland sämre år när man investerar kvantitativt. Det var ett bra år om man investerade i USA och utifrån värde. Det var ett sämre år om man investerade i Sverige och utifrån momentum. Alltså ett blandat år där avkastningen berodde till stor del på ens exponering mot olika marknader och strategier.

Det året visar är i alla fall den stora fördelen med att investera över olika marknader för att vara exponerad mot olika ekonomier, valutor och strategier. Givetvis går det att göra med mer koncentrerat än portföljerna ovan och man kan investera i enskilda strategier på de olika marknaderna. Det viktiga är att få spridning över marknader och över faktorer.

Vi får nu se vad det kommande året bjuder på. Ibland kan trenden fortsätta in i det efterföljande året, ibland kan det helt slå om. Som vi sett under de senaste åren kan ekonomin överraska och framtiden får avgöra vad som händer.